Творчість Вашинґтона Ірвінґа в лектурі Тараса Шевченка

Main Article Content

Олександр Боронь

Abstract

Проаналізовано художню семантику відсилання в повісті Шевченка «Худож- ник» до історико-біографічної праці Ва- шинґтона Ірвінґа «Історія життя і мандрі- вок Христофора Колумба». Обґрунтовано залучення до Шевченкової лектури кіль- кох публікацій творів Вашинґтона Ірвінґа в журналі «Библиотека для чтения».

Article Details

Section
Статті

References

Барабаш Ю. Просторінь Шевченкового Слова: текст – контекст, семантика – структура. – К.: Темпора, 2011. – 510 с.

Вашингтон Георг // Энциклопедический лексикон. – СПб.: В типографии А. Плюшара, 1837. – Т. IX: Вар-Вес. – С. 138–140.

Грабович Г. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. – К.: Критика, 1998. – 206 с.

Зайцев П. Примітки // Шевченко Т. Повне видання творів: [У 14 т.]. 2-ге доп. вид. – Чикаґо: Видавництво Миколи Денисюка, 1959. – Т. VI: Повісті й оповідання. Художник – Наймичка – Варнак. – С. 269–294.

Ирвинг В. Детство и юность Вашингтона // Библиотека для чтения. – 1856. – Т. CXL. – Ноябрь. – Отд. ІІ (Науки). – С. 25–54.

Ирвинг В. История жизни и путешествий Христофора Коломба / Пер. с фр. [и предисл.] Николая Бредихина. – Т. 1–4. – Санкт-Петербург: Типография Х. Гинце, 1836. – Т. 1. – XVI, [3], 438 с., 2 л. карт.; 1837. – Т. 2. – VIII, 458 с.; 1837. – Т. 3. – X, 504 с.; 1837. – Т. 4 [Приложения к истории Христофора Коломба, содержащие в себе объяснительные статьи и неизданные документы]. – VIII, 337 с.

Ирвинг В. Юношеские приключения Ральфа Рингвуда, записанные с собственных его слов // Библиотека для чтения. – 1856. – Т. CXXXVI. – Март. – Отд. ІІ (Иностранная словес-

ность). – С. 1–38.

История жизни и путешествий Христофора Коломба. Сочинение Вашингтона-Ирвинга. Перевод с французского Николая Бредихина. Санктпетербург, 1836. Том первый // Библиотека для чтения. – 1837. – Т. ХХ. – Февраль. – Отд. V (Критика). – С. 49–86.

Мещерський М. До джерел поезії Шевченка «Юродивий» // Радянське літературознавство. – 1962. – № 6. – С. 129–130.

Харчук Р. Вплив «Енциклопедичного лексикону» Плюшара на творчість Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії: Зб. наук. праць. – Вип. 21 (у друці).

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 т. – К.: Наукова думка, 2001. – Т. 1: Поезія 1837–1847. – 781 с.

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 т. – К.: Наукова думка, 2001. – Т. 2: Поезія 1847–1861. – 782 с.

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 т. – К.: Наукова думка, 2003. – Т. 4: Повісті. – 599 с.

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 т. – К.: Наукова думка, 2003. – Т. 5: Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. «Букварь южнорусский». Записи народної творчості. – 495 с.

[Шульгин И.] Барская конфедерация // Энциклопедический лексикон. – СПб.: В типографии А. Плюшара, 1836. – Т. V: Бар–Бин. – С. 9–14.