Проблема національної самоідентифікації в посланні Тараса Шевченка «І мертвим, і живим...»

Main Article Content

Ольга Слоньовська

Abstract

У статі розглянуто проблему національ- ної самоідентифікації українцями поперед- ніх і нинішньої історичних епох через приз- му художнього тексту Т. Шевченка «І мерт- вим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє»

Article Details

Section
Статті

References

Барабаш Ю. Тарас Шевченко: імператив України: історіо- й націософська парадигма.- К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія, 2004. – 181 с.

Біблія. – М. : [Б. в.], 1990. – 296 с.

Блок А. Скифы / Александр Блок // Блок А. Стихотворения. Поэмы. Воспоминания современников. – М. : Правда, 1989. – С. 378 – 380.

Бородін В. С. Коментарі: «І мертвим, і живим, в ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє» / В. С. Бородін, М. М. Павлюк, В. Л. Смілянська, Н. П. Чамата, В. Є. Шубравський // Шевченко Т. Повне зібрання творів у 12-и т. – Т. 1. Поезія 1837 – 1847. – К. : Наукова думка, 1990. – с. 501–503.

Дзюба І. Тарас Шевченко / Іван Дзюба // Історія української літератури у 12-и томах. – Т. ;. Тарас Шевченко. – К. : Наукова думка, 2014. – 782 с.

Івакін Ю. «І мертвим, і живим…» / Юрій Івакін // Шевченківський словник у 2-х т. – Т. 1. – К. : Головна редакція УРЕ, 1978. – С. 245–246.

Клочек Г. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» / Григорій Клочек // Клочек Г. Шевченкове Слово: спроби наближення. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – С. 126–145.

Маланюк Є. Книга спостережень / Євген Маланюк. – К. : Атіка, 1995. – 237 с.

Неділько Г. Я. Тарас Шевченко: Життя і творчість: Книга для учителя / Георгій Якович Неділько. – К.: Радянська школа, 1988. – 247 с.

Пахаренко В. Шкільне шевченкознавство / Василь Пахаренко. – Черкаси: Брама-Україна, 2007. – 256 с.

Сверстюк Є. Шевченко і час / Євген Сверстюк. – К. : Воскресіння, 1996. – 160 с.

Соловьев В. Панмонголизм // http://rupoem.ru/solovev/panmongolizm-xot-slovo.aspx.

Франко І. На роковини Шевченка / Іван Франко // Франко І. Шевченкознавчі студії / Упоряд. М. Гнатюк. – Львів: Світ, 2005. – 472 с. – С. 311–319.

Франко І. Темне царство / Іван Франко // Франко І. Шевченкознавчі студії / Упоряд. М. Гнатюк. – Львів: Світ, 2005. – 472 с. – С. 56–77.

Шевченко Т. І мертвим, і живим, в ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє / Тарас Шевченко // Шевченко Т. Повне зібрання творів у

-и т. – Т. 1. Поезія 1837 – 1847. – К. : Наукова думка, 1990. – С. 250–255.

Шевченко Т. Як умру, то поховайте / Тарас Шевченко // Шевченко Т. Повне зібрання творів у 12-и т. – Т. 1. Поезія 1837 – 1847. – К. : Наукова думка, 1990. – С. 268.