Світ душі українця в поезії Тараса Шевченка «Ми восени таки похожі...»

Main Article Content

Лариса Горболіс

Abstract

У статті досліджено настроєву тональ- ність, асоціативно-образну матрицю поезії Т. Шевченка «Ми восени таки похожі…». До комплексного аналізу твору залучено листи Т. Шевченка, а також відомості про історію написання та особливості психостану письменника під час перебування на чужині.

Article Details

Section
Статті

References

Большаков Л. Шляхами великої долі / Леонід Наумович Большаков. – К. : Веселка, 1984. – 174 с.

Жайворонок В. Знаки української етнокультури : Словник-довідник / Віталій Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

Клименко В. Свідомі й сенсорні дії у психічному відображенні / В. Клименко // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 5. – С. 30–36.

Костенко Л. Поет, що ішов сходами гігантів // Українка Леся. Драматичні твори / Ліна Костенко. – К. :Дніпро, 1989. – С. 3–15.

Леві-Строс К. Первісне мислення / К. Леві-Строс. – К. : Український Центр духовної культури, 2000. – 324 с.

Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури / ЄвгенМаланюк. – К. : Обереги, 1992. – 80 с.

Шевченко Т. Твори: у 5 т. – Т. 2. / Т. Шевченко. – К. :Дніпро, 1985. – 301 с.

Юнг К.-Г. Проблемы души нашего времени / К.-Г. Юнг. – СПб. : Питер, 2002. – 3б2 с.