ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В НАУКОВИХ СТУДІЯХ МИКОЛИ СУМЦОВА

Main Article Content

Алла Калинчук

Abstract

У статті за тематичними циклами проаналізовано понад тридцять шевченкознавчих розвідок М. Сумцова, які він оприлюднив упродовж 1882 – 1922 рр. (деякі введено в науковий обіг уперше), підготував біографію поета українською мовою, уклав збірку його творів. З’ясовано внесок літературознавця у формування засад шевченкознавства кін. 19 – поч. 20 ст., розкрито головні напрямки бачення ним наукового дослідження доробку Шевченка. На замовлення «Энциклопедического словаря: В 86 т.» (СПб., 1903. – Т. 39, видавці Ф. Брокгауз та І. Єфрон) учений підготував статтю про митця, де він уперше представив Шевченка-поета і Шевченка-художника, вказав на найголовніші джерела про його творчість, розглянув низку позацен- зурних і цензурних «Кобзарів», виданих у другій половині 19 ст.

Article Details

Section
Статті

References

Калинчук А. Шевченкознавчі студії Миколи Сумцова на межі століть // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: Зб. наук. праць. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2016. – С. 57 – 73.

Калинчук А. Шевченкознавчі студії у збірці «Из украинской старины» Миколи Сумцова // Шевченків світ: Науковий щорічник. – 2016. – Вип. 9. – С. 54–62.

Кирилюк З. Пушкін О. С. // Шевченківська енциклопедія: В 6 т. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2015. – Т. 5. – С. 396–397.

Михайлин І. Сумцов Микола Федорович // Шевченківська енциклопедія: В 6 т. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2015. – Т. 5. – С. 1013–1014.

Охріменко О. Лермонтов М. Ю. // Шевченківська енциклопедія: В 6 т. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2013. – Т. 3. – С. 736–737.

Павлова О. Г. Тема Т. Г. Шевченка у науковій спадщині М. Ф. Сумцова // Шевченкіана на початку ХХІ століття: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від дня народження

Т. Г. Шевченка, 25 берез. 2004 р. –Х., 2004. –С. 177–187.

Cумцов Н. Гуманізм Шевченка // Збірник пам’яті Тараса Шевченка (1814 – 1914). – К.: Видавництво наукового товариства у Києві, 1915. – С. 24–30.

Сумцов Н. Кладбище рукописей // Наука на Украине. – 1922. – № 2. – С. 127–128.

Сумцов М. Ф. Лист до Б. Д. Грінченка від 1 травня 1901 р. // Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів АН Української РСР. – К.: Наукова думка, 1966. – С. 215.

Сумцов Н. Ф. О мотивах поэзии Т. Г. Шевченко // Киевская старина. – 1898. – Т. 60. – № 2. – С. 210–228.

Сумцов Н. Ф. Последнее стихотворение Т. Г. Шевченко«Чи не покинуть нам, небого» // Южный край. – 1911. – 26 февр.

Сумцов Н. Ф. По случаю 21-й годовщины со дня смерти Т. Г. Шевченко (умер 26 февраля 1861 г.) // Южный край. –1882. –26 февр.

Сумцов Н. Ф. Причина смерти Т. Шевченко: (К 51-й годовщинесмерти Шевченко) // Южный край. – 1912. – 26 февр.

Сумцов Н. Пушкин и Шевченко // Украинская жизнь. – 1917. – № 3-6. – С. 84–87.

Сумцов Н. Ф.Религиозность Т. Г. Шевченко // Южный край. – 1914. – 16 февр.

Сумцов Н. Ф.Сны Т. Г. Шевченко: (К психологии художественного творчества. – СПб., 1914. – 10 с.

Сумцов Н. Харьков и Шевченко.– Х.: Печ. дело,1911. – 9 с.

Сумцов Н. Шевченко (Тарас Григорьевич) // Энциклопедическийсловарь: В 86 т.– СПб.: СеменовскаяТипо-Литография, 1903. – Т. 39. – С. 355–361.

Сумцов Н. Ф.Этюды о Т. Г. Шевченко. – Х.: [Тип.т-ва А. А. Юзефовича, 1914].– 16 с.

Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання(1847–1914). Зб. документів і матеріалів. – К., 2013. – 810 с.

Уманець М. (Комаров М.) Дещо з історії українського письменства ХІХ віку // Діло. – 1885. – 2 берез. – С. 1–2.

Чамата Н. «Пророк» // Шевченківська енциклопедія: В 6 т. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2015. – Т. 5. – С. 363–365.

Целевич О. Наукова хроніка. Огляд часописів за 1898 р. – Часописи, видавані на російській Україні // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – 1899. – Т. ХХХ. – С. 5.

Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. – К.: Наукова думка, 2003. – Т. 2: Поезія 1847–1861. –782 c.

Шишов І. Українознавець (Спроба першого прочитання наукових праць М. Ф. Сумцова): Дослідження. – Х.: Майдан, 2000. – 171 с.